Dopísek spolužákům

<

Každý první pátek v kvartálu tj. v dubnu, červenci, říjnu a lednu, pokud není svátek

( v tom případě platí následující pátek po svátku) se sejdeme vždy v 18.00 hod